מצטרפים למנוי החודשי  של  אימפרוזום ומקבלים:

לפחות מפגש חינם בחודש וקדימות בהרשמה