top of page

סדנאות בהתאמה אישית, הכוללות שיקוף ותרגול

מתן כלים לשדרת ההנהלה להמשך הטמעה בצוותים

תהליך פיתוח עם אימפרוזום - צעד אחר צעד

החלטה על מסגרת ומשך התהליך

שיחות ותצפית כדי לאפיין את הצרכים

התאמת סל כלים דרוש

ארגונים שונים דורשים תהליכים שונים ולכן נתאים את התהליך לצורך שלך

במה אימפרוביזציה יישומית עוזרת?

כלים להתמודדות עם שנויים

פיתוח יכולות הקשבה

כלים להתמודדות עם לחצים

למידה חוויתית

פיתוח מסוגלות אישית

כלים לחיזוק תקשורת בין ממשקים

טעויות כהזדמנויות משמחות

 כלים לפיתוח עבודת צוות

פיתוח יכולות ניהול בצוותי הנהלה

פיתוח יצירתיות

כלים לתקשורת בין אישית

פיתוח יכולות להתמודדות עם שינויים

הנעה לפעולה

הטמעת חזון

bottom of page